bob-art.com.pl

Blog arytstyczny

Styczeń 14, 2015
by autor
0 comments

Pisanie prac licencjackich

Pisanie prac licencjackich

Dyplomówka jest pracą promocyjną umożliwiającą uzyskanie tytułu zawodowego po zdaniu obligatoryjnych egzaminów. Praca promocyjna na poziomie studiów licencjackich to tzw. praca dyplomowa. Złożona jest bardzo często z co najmniej trzech rozdziałów, maksymalnie sześciu. Coraz popularniejsze są tematy licencjackie teoretyczno-badawcze. Część bazującą na literaturze przygotowuje się na fundamencie analizy literatury tematu. Aczkolwiek część badawczą na bazie zrealizowanych badań. Innymi składowymi licencjatu pozostają wprowadzenie, podsumowanie, zestawienie bibliograficzne, czy załączniki). Żacy nierzadko napotykają trudność z realizacją rozdziału badawczego, a dalej analizy rezultatów badań własnych. Pomocy w tym obszarze udzielają portale redakcyjne. Na stronie WWW Biura Literackiego Pegaz można zapoznać się z poglądowymi analizami oraz spisami treści prac magisterskich. Portal w ramach prowadzonej działalności świadczy redagowanie prac zaliczeniowychmagisterskich. Przygotowuje również przykładowe plany prac dyplomowych oraz bibliografie. Stawka za stronę jest niezmienna i zamyka się w dwóch stawkach 19 pln i 25 zł strona. Tematy inżynierskie coraz częściej mają charakter teoretyczno-metodyczny. Uwzględnienie wątku badawczego sprowadza się do zaprojektowania, realizacji i analizy wyników badania w dysertacji. Tego rodzaju praca promocyjna złożona jest z dwóch części: opierającej się o literaturę i praktycznej. Pisanie pracy inżynierskiej o charakterze badawczym wymaga właściwej wiedzy z obszaru podstaw metodologicznych badań autorskich, w tym problemów i tez badawczych, przedmiotu badania, jak również narzędzi badawczych. Żacy po krótkim kursie z metodologii nie zawsze umieją w pełni samodzielnie poprawnie opracować część praktyczną pracy dyplomowej. W rezultacie, warto zaopatrzyć się we wzór, który usprawni proces pisania pracy dyplomówki.

Czerwiec 29, 2013
by autor
0 comments

Pisanie prac cennik

Pisanie prac cennik

Biuro Literackie Pegaz w branży redakcyjnej funkcjonuje od kilku lat. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy szereg usług pisarskich przede wszystkim dla studentów. Domeną działania firmy jest pisanie prac cennik uwzgledniający różnorodne typy prac: zaliczeniowe, mgr, dyplomowe, wypracowania dostępny jest na stronie internetowej Pegaza. Serwis udostępnił również przykładowe realizacje w postaci planów magisterek. Pisanie prac magisterskich to filar oferty Biura Literackiego Pegaz. Portal realizuje przykładowe prace magisterskie z zarządzania, prawa, ekonomii, czy filozofii. Istnieje możliwość przygotowania konkretnego rozdziału, całej części teoretycznej, a nawet badawczej. Dbając o wysoką jakość redagowanych tekstów i zadowolenie klientów każda praca zawiera pełne zestawienie bibliograficzne oraz przypisy. Prace pisane są terminowo i solidnie. Profesjonalizm Biura Literackiego Pegaz wynika z jego wieloletniego doświadczenia we współpracy ze Studentami. Szczegółowy opis oferty oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie www firmy. Biuro Pegaz poza redagowaniem prac na poziomie magisterium, świadczy usługi napisania modelowej pracy inżynierskiej. Oferta ukierunkowana jest również na maturzystów i odnosi się do zredagowania poglądowej prezentacji maturalnej. Komplet składa się z planu, bibliografii, tekstu wystąpienia oraz karty z cytatami. Serwis zajmuje się również tworzeniem przykładowych prezentacji maturalnych (również pod napisany wcześniej tekst, np. pracy zaliczeniowej).