bob-art.com.pl

Blog arytstyczny

Styczeń 17, 2015
by autor
0 comments

Czas wolny kołobrzeg

 czas wolny kołobrzeg

Kaszubi stanowią grupę etniczną z pogranicza. Zamieszkują głównie Pomorze i dzielą się na sporo grup. Część Kaszubów zachowała własną tradycję i język, chociaż aktualnie socjologowie uważają, że Kaszubi stanowią grupę etniczną narodu polskiego. Większość Kaszubów identyfikuje się podwójnie: jako Polacy i jako Kaszubi. Narodowość kaszubską zadeklarowało ponad dwieście tysięcy ludzi, jednak oficjalnie nie uznaje się ich, podobnie jak Ślązaków, jako mniejszość narodową. Język kaszubski coraz częściej uznaje się za samodzielną, niezależną mowę słowiańską. Polskie prawo dało mu jako jedynemu status języka regionalnemu, dzięki czemu można na przykład maturę zdawać po kaszubsku. Kaszubi wykształcili naprawdę atrakcyjną kulturę – sporo jej wytworów ma nawet jeszcze średniowieczną proweniencję. Tak jest chociażby z maszoperią, jakiej zamierzamy tu obecnie trochę bliżej przedstawić. Maszoperia znaczy tyle, co towarzystwo i określenie to tyczy się rybaków, jacy w grupach, wspólnie prowadzą połów. Maszoperie powstały w średniowieczu i kierują się zasadami równości oraz solidarności. Miało to związek z tym, że połowy były niezwykle trudne, lecz w świetnie zorganizowanych i równych grupach to niebezpieczeństwo w trakcie połowu malało. Maszoperią dowodził szyper i to on dokonywał – przy uczcie – podziału przychodów z połowów i nadwyżek. Jako społeczność maszopi troszczyli się również o swoje wdowy i słabych – oni również otrzymywali swoją część zysku pod kilkoma warunkami. Maszopi wspierali również duchowieństwo i dawali część dochodów na cele charytatywne. Co ciekawe, maszoperia jest jednym z tych wytworów kaszubskiej kultury, jaki z powodzeniem utrzymał się po dziś dzień. W Kołobrzegu powstało nawet muzeum 6d, które świetnie oddaje tradycję i zwyczaje maszopów i pozwala otrzymać na ich temat dane. Odwiedź je zdecydowanie.