bob-art.com.pl

Blog arytstyczny

Wrzesień 19, 2016
by autor
0 comments

Radca prawny kielce

Radca prawny kielce

Którakolwiek obsługa prawna kielce niesie za sobą określoną wartość. Niestety za tegoż rodzaju usługi szczególnie powszechnie musimy płacić. Nie zawsze jednak musi to być taka przykra kwestia, ponieważ w wielu przypadkach za wszechstronną usługę prawną nie musimy zapłacić zbytnio wysokiej kwoty. Wynagrodzenie albowiem zależy przede wszystkim od nakładu pracy oraz typu pomocy. Niekiedy albowiem może okazać się, że o wiele więcej zaoszczędzimy zarówno czasu jak oraz kapitałów w wypadku, jeżeli zdecydujemy się skorzystać z takiej oczywiście pomocy. Sebastian Janik - Kancelaria Radcy Prawnego to doskonałe miejsce aby skorzystać z kompleksowej obsługi prawnej. Jeżeli posiadamy problemy z prawem rodzinnym, gospodarczym, administracyjnym, cywilnym, a może i prawem pracy oraz ubezpieczeń społecznych to zdecydowanie możemy zaufać tejże rzeczywiście postaci. Doświadczenie zdobywane przed wiele lat oraz przede wszystkim znakomita wiedza pozwala na znakomitą jakość oferowanych usług. Co dostajemy w zakresie oferowanych usług? Czego możemy się spodziewać? Na co dokładnie liczyć? Otóż można by rozpisywać się godzinami na tenże temat, jednak najważniejsze dla nas winno być wyjaśnienie całej interesującej nas sprawy oraz zaangażowaniu radcy prawnego w realizację zadania. Nie musimy się o nic właściwie kłopotać, starczy albowiem prawidłowo przedstawić sprawę oraz przedłożyć odpowiednie dokumenty, a pozostałe sprawy załatwi za nas doświadczony radca prawny. Szukacie na terenie Kielc odpowiedniej pomocy? Sebastian Janik - Kancelaria Radcy Prawnego to właściwy wybór.

Listopad 5, 2015
by autor
0 comments

Obsługa Prawna

Obsługa Prawna

Wiek dla zawarcia małżeństwa

Zawarcie małżeństwa

Zasadniczo, zgodnie z polskim prawem, nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych osiemnastu lat. Wyjątkowo sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat, jeśli zachodzą ważne ku temu powody, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. Ważnym powodem może być np. ciąża kobiety, przy czym nie stanowi ona przesłanki koniecznej do zezwolenia na zawarcie małżeństwa. Warto dopytać o szczegóły prawnika lub wziąć obsługę prawną.

Zezwolenia na zawarcie małżeństwa kobiecie nie mającej ukończonych lat osiemnastu udziela sąd opiekuńczy na jej wniosek. Postanowienie o udzieleniu zezwolenia staje się skuteczne z chwilą uprawomocnienia się i nie może być zmienione ani uchylone.

Wskutek zawarcia małżeństwa osoba niepełnoletnia uzyskuje pełnoletniość, której nie traci w przypadku unieważnienia małżeństwa. Oznacza to, iż od chwili zawarcia małżeństwa osoba zyskuje pełną zdolność do czynności prawnych.

Unieważnienie małżeństwa

Każdy z małżonków może żądać unieważnienia małżeństwa, które zostało zawarte przez mężczyznę, który nie ukończył lat osiemnastu, oraz przez kobietę, która nie ukończyła lat szesnastu albo bez zezwolenia sądu zawarła małżeństwo po ukończeniu lat szesnastu, lecz przed ukończeniem lat osiemnastu. Istotne jest jednak to, że nie jest możliwe unieważnienie małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku, jeżeli małżonek przed wytoczeniem powództwa ten wiek osiągnął.

Nadto, w przypadku, gdy kobieta zaszła w ciążę, jej mąż nie może żądać unieważnienia małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku. W takiej sytuacji prawo do wystąpienia z powództwem o unieważnienie małżeństwa przysługuje jedynie tej kobiecie oraz prokuratorowi.