bob-art.com.pl

Blog arytstyczny

Październik 11, 2014
by autor
0 comments

SKYEYE

SKYEYE

Przedsiębiorstwo Skyeye zajmuje się produkowaniem numerycznych modeli powierzchni, ortofotomap, map wektorowych, opracowań. Dane przestrzenne, które są bazą do wytworzenia wskazanych produktów uzyskiwane są przy wykorzystaniu bezzałogowego samolotu wyposażonego w wysokiej klasy aparaturę optyczną. Produkty te znajdują użytek w ochronie środowiska, branży budowlanej, drogowej, górnictwie, administracji publicznej. Doskonale sprawdzają się jako narzędzie do monitorowania zmian w otoczeniu, są idealnym aparatem promocji.

Jednym z produktów świadczonych przez firmę Skyeye jest ortofotomapa, posiadająca znaczną przewagę nad mapami pozyskiwanymi w sposób standardowy. Ortofotomapa jest obrazem terenu, który powstaje po przetworzeniu zbioru zdjęć fotograficznych nawiązujących do układu współrzędnych. Zdjęcia wykorzystywane do konstruowania fotomap realizowane są przy użyciu bezzałogowego samolotu zwanego dronem z wysokości nie przekraczającej 300 metrów, dzięki czemu nie są zaburzone przez chmury czy zamglenia. Na zdjęciach nie ma efektu perspektywy, wszystkie krawędzie są zawsze zauważalne. Duże znacznie ma dodatkowo fakt, że wydatek przeprowadzenia nalotu przy użyciu drona nie jest duży, a jedynym zastrzeżeniem są warunki pogodowe.

Kolejnym artykułem oferowanym przez firmę Skyeye jest numeryczny model terenu, który w sposób precyzyjny oddaje ukształtowanie powierzchni. Modele te powstają w oparciu o naloty fotogrametryczne, stosowane są między innymi przy budowaniu farm wiatrowych, projektów ziemnych, również w górnictwie czy przy projektowaniu konstrukcji hydrotechnicznych.

Jednostka świadczy również usługi kartograficzne, tworzy plany, mapy, tablice informacyjno-turystyczne, mapy trójwymiarowe, grafiki kartograficzne do folderów.

Grudzień 22, 2013
by autor
0 comments

Pogrzeb Toruń

Pogrzeb Toruń

Spopielenie zwłok to forma pochówku zwłok stosowana od tysiącleci polegająca na spaleniu ciała. Obecnie do kremacji stosuje się piece kremacyjne, a prochy powstałe po spaleniu lokowane są w specjalnej urnie. Kremacja jest bardzo popularna w Japonii. W Polsce ten rodzaj pogrzebu stanowi bez mała 7% wszystkich pochówków. Przypuszczalnie wynika to z faktu, że spopielanie zwłok nie jest wprawdzie zabronione przez kościół katolicki, aczkolwiek tradycja chrześcijańska nie pochwala kremacji. Niemniej zakłady pogrzebowe coraz częściej świadczą opcję spalenia zwłok zmarłych. System prawny w Polsce nie honoruje trzymania urny z prochami w miejscu innym niż cmentarz, czy też rozrzucania prochów. Zgodnie z regulacją, urnę z prochami zmarłego należy złożyć w grobie urnowym, niszy ewentualnie standardowym grobie.Zakład pogrzebowy USKOM funkcjonujący w Toruniu również na żądanie najbliższych zmarłego organizuje kremację zwłok. Usługi pogrzebowe Toruń to także asysta przy planowaniu tradycyjnej ceremonii pogrzebowej, transport dla uczestników pochówku i osób duchownych, pomoc przy formalnościach. Przewóz zwłok Toruń oferowany przez Zakład pogrzebowy USKOM to transport ciała na obszarze miasta oraz na obszarze całego kraju. Transport ten odbywa się w specjalnie do tego zagwarantowanych pojazdach adekwatnie z przepisami prawa polskiego. Firma USKOM obok trumien oferuje również nagrobki oraz opiekę nad grobami. Opieka nad grobami to nowa usługa polegająca na jednorazowym lub systematycznym sprzątaniu nagrobka, myciu nagrobka, odśnieżaniu czy postawieniu i zapaleniu znicza.