bob-art.com.pl

Blog arytstyczny

Czerwiec 26, 2018
by autor
0 comments

Www.ukrainamedycyna.pl

Www.ukrainamedycyna.pl

Stanowimy firmę która zajmuje się rozległą usługą pomocy w rozpoczęciu nauki na Ukraińskich Uniwersytetach Medycznych w Tarnopolu, Winnicy a także Iwano-Frankiwsk, na kilku kierunkach związanych z medycyną, takich jak medycyna, stomatologia czy farmacja. Świadczona pomoc zaczyna się od porady w kierunku dobrania najbardziej pasującego Uniwersytetu. Następującym po tym krokiem jest skompletowanie dla korzystających z naszych usług przez tłumacza wszelkich niezbędnych do rekrutowania dokumentów, zagwarantowanie przychylnego wyniku rozmowy rekrutacyjnej i po zakwalifikowaniu się na wymarzony kierunek wsparcie w wywiązaniu się z dalszych formalności, jak choćby zapłacenie opłaty za studia. W ramach świadczonych usług organizujemy personalne zaproszenie wizowe i w dodatku zabezpieczenie wszystkich odpłatności związanych z przyjęciem. Poza tym, gwarantujemy również wsparcie w dotarciu na miejsce rozmowy a także wystawieniu dokumentów umożliwiających na zamieszkanie na Ukrainie (zameldowanie oraz POSVIDKA),jak również wynajęciu lokum na okres odbywania nauki. Dodatkowo po przyjeździe na kampus oprowadzamy nie tylko po kampusie uniwersyteckim, zwracając uwagę na najważniejsze gmachy i wyjaśniając obowiązujące tam zwyczaje, ale dodatkowo po całym mieście, tak by na samym początku pobyt w nieznanym mieście był jak najprzyjemniejszy. Aranżujemy w dodatku spotkanie zapoznawcze z innymi studentami i udzielamy wsparcia w przeczytaniu planu dotyczącego zajęć. Oferowana przez naszą firmę pomoc trwa przez cały rok akademicki oraz obejmuje także trudności codzienne, jak przykładowo podłączenie do sieci internetowej.

Styczeń 14, 2015
by autor
0 comments

Pisanie prac licencjackich

Pisanie prac licencjackich

Dyplomówka jest pracą promocyjną umożliwiającą uzyskanie tytułu zawodowego po zdaniu obligatoryjnych egzaminów. Praca promocyjna na poziomie studiów licencjackich to tzw. praca dyplomowa. Złożona jest bardzo często z co najmniej trzech rozdziałów, maksymalnie sześciu. Coraz popularniejsze są tematy licencjackie teoretyczno-badawcze. Część bazującą na literaturze przygotowuje się na fundamencie analizy literatury tematu. Aczkolwiek część badawczą na bazie zrealizowanych badań. Innymi składowymi licencjatu pozostają wprowadzenie, podsumowanie, zestawienie bibliograficzne, czy załączniki). Żacy nierzadko napotykają trudność z realizacją rozdziału badawczego, a dalej analizy rezultatów badań własnych. Pomocy w tym obszarze udzielają portale redakcyjne. Na stronie WWW Biura Literackiego Pegaz można zapoznać się z poglądowymi analizami oraz spisami treści prac magisterskich. Portal w ramach prowadzonej działalności świadczy redagowanie prac zaliczeniowychmagisterskich. Przygotowuje również przykładowe plany prac dyplomowych oraz bibliografie. Stawka za stronę jest niezmienna i zamyka się w dwóch stawkach 19 pln i 25 zł strona. Tematy inżynierskie coraz częściej mają charakter teoretyczno-metodyczny. Uwzględnienie wątku badawczego sprowadza się do zaprojektowania, realizacji i analizy wyników badania w dysertacji. Tego rodzaju praca promocyjna złożona jest z dwóch części: opierającej się o literaturę i praktycznej. Pisanie pracy inżynierskiej o charakterze badawczym wymaga właściwej wiedzy z obszaru podstaw metodologicznych badań autorskich, w tym problemów i tez badawczych, przedmiotu badania, jak również narzędzi badawczych. Żacy po krótkim kursie z metodologii nie zawsze umieją w pełni samodzielnie poprawnie opracować część praktyczną pracy dyplomowej. W rezultacie, warto zaopatrzyć się we wzór, który usprawni proces pisania pracy dyplomówki.

Sierpień 8, 2014
by autor
0 comments

Gotowe prace licencjackie

Gotowe prace licencjackie

Dysertacje magisterskie to część życia dyplomanta. Najczęściej Studenci interesują się problemem pracy inżynierskiej w pierwszym semestrze finalnego roku. Jest to ogromny błąd, gdyż w takich sytuacjach prace inżynierskie pisane są pod presją czasu. Problemem pracy dyplomowej należy zainteresować się dużo wcześniej, co pozwoli na zaoszczędzenie straty czasu i...nerwów, oraz właściwy dobór promotora. Należy mieć na uwadze, że promotor może przyjąć w konkretnym roku określone obciążenie dydaktyczne w postaci seminarzystów. Im promotor "lepszy", popularniejszy, tym szybciej "miejsca" u takiego człowieka są zajmowane. Prace inżynierskie pisane w pośpiechu, bez przemyślenia z reguły odznaczają się małą wartością merytoryczną i są niskiej wartości. Pracadyplomowa ma być potwierdzeniem przyswojonej wiedzy, a nie kolejnym etapem studiów który należy ”klepnąć”. Co należy brać pod uwagę przy wyborze tematyki? Przede wszystkim kierować się aktualnością i oryginalnością tematu. Jeżeli recenzent ma do oceny 5 i następną pracę magisterską na temat motywowania pracowników w organizacji można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że przy finalnej recenzji pracy osadzonej w tej problematyce będzie, co najmniej zdenerwowany. Dobrze, gdy prace magisterskie osadzone są w określonym kontekście życia społeczno-gospodarczego. Przykładowo: gdy masowo upadają biura podróży, a my jesteśmy znawcami od turystyki i rekreacji to warto zainteresować się tym co się wokół nas dzieje. W jaki sposób? Przeglądając gazet, odwiedzając portale informacyjne, słuchając radia i oglądając telewizję. Pisanie prac magisterskich w takich okolicznościach nie musi być "katorgą". Już na początku mamy ułatwioną sprawę z kompletowaniem źródeł (środowisko akademickie bardzo szybko reaguje na tego rodzaju wydarzenia, w Internecie pojawiają się masowo komentarze i artykuły na temat danego zdarzenia...). Możliwości jest wiele. Należy je tylko dostrzec. Poglądowe prace magisterskie Dyplomanci piszą pod koniec studiów magisterskich. Jest to praca promująca, a zatem po zaliczeniu wszystkich egzaminów i obronie, uprawniająca do posługiwania się tytułem zawodowym magistra. Prace magisterskie powinny być z założenia "dojrzalsze" od prac licencjackich. Student kończąc tego typu studia przekracza kolejny próg edukacyjny, w związku z tym stopień jego zasób wiedzy powinien być wyższy. Wielu dyplomantów zakłada, że prace licencjackie mogą mieć charakter teoretyczny, a część badawcza nie jest wymagana. W ostatnich latach w Polsce, jak również w wielu innych państwach europejskich podwyższeniu uległa jakość kształcenia. W dzisiejszych czasach liczy się już nie tylko wiedza teoretyczna, ale i...empiria. W konsekwencji prace inżynierskie mające jedynie charakter teoretyczny (o ile w ogóle zostały zakwalifikowane do obrony), tj. zostały przygotowane na bazie samej literatury, są z reguły oceniane mniej korzystnie, niż prace magisterskie, które w części napisano na podstawie autorskich badań praktycznych. Badanie tego typu nie zawsze sprowadza się do badań terenowych. Dobrze postrzegana jest również zdolność analizowania danych wtórnych pochodzących z baz danych statystycznych (np. Eurostat, GUS, czy CBOS). Spostrzeżenia te odnoszą się również do innych prac promocyjnych. wobec powyższego warto wzbogacić plan pracy magisterskiej w wątek empiryczny. Jeżeli dyplomant na etapie realizacji badań, czy redagowania części teoretycznej napotka problem może skorzystać z pomocy profesjonalnych serwisów oferujące przykładowe prace dyplomowe. Ofertę tego rodzaju podmiotów tworzą najczęściej również prace zaliczeniowe jak również licealne. gotowe prace dyplomowe to jedna z wiodących usług świadczonych przez nasz portal. Oferujemy gotowe prace dyplomowe z różnych dyscyplin naukowych. Fundamentem pracy licencjackiej jest konspekt pracy, który również można zakupić w portalu. Prace mają charakter teoretyczno-badawczy. Część empiryczna uwzględnia konceptualizację założeń badawczych, przeprowadzenia badań, sprawdzenie założeń badawczych, część analityczną oraz postulaty oraz wnioski.

Czerwiec 17, 2014
by autor
0 comments

Budownictwo w Radomiu

Budownictwo w Radomiu

Zastanawiając się nad dalszą drogą kształcenia, należy zastanowić się nad studiami budownictwa. Jest to jeden z najbardziej poszukiwany kierunek dający szansę ciekawego zatrudnienia. Gdy się jest inżynierem budownictwa łatwiej znaleźć pracę. Studiując budownictwo można zdobyć wiedzę teoretyczną ,która jest związana z zagadnieniami technicznymi z branży budowlanej. Również wiedza na temat administracji i prawa są częścią studiów budowlanych. Europejska Uczelnia Społeczno – Techniczna w Radomiu wychodzi naprzeciw potrzebom rynku i od kilku lat kształci na kierunku Budownictwo. Studenci zdobywają informacje z zakresu budownictwa ogólnego, komunikacyjnego w tym budowy dróg szynowych czy budownictwa energooszczędnego. Jeśli kandydata interesuje wykonawstwo, nadzór, wyroby budowlane czy założenie indywidualnej firmy budowlanej najlepszym kierunkiem będzie budownictwo ogólne. Aktualnie w naszym kraju wykonuje się dużo dróg, dlatego też przyszli studenci wybierają kierunek - budownictwo komunikacyjne. Ostatnio przedsiębiorstwa poszukują specjalistów z kwalifikacjami w zakresie drogownictwa czy robót mostowych. Popularna jest specjalizacja budownictwo nisko-energochłonne, gdzie student zdobywa wiedzę na temat technologii budowy energooszczędnych budynków zrównoważonych. Europejska Uczelnia Społeczno – Techniczna umożliwia zdobycie tytułu inżyniera budownictwa z z dowolną specjalnością, również na kierunku architektura i urbanistyka. Po zakończeniu studiów inżynierskich jest możliwość studiowania studiów magisterskich na terenie Polski. Uczelnia współpracuje z Mazowiecką Izbą Inżynierów Budownictwa, w której warto ubiegać o uprawnienia budowlane w specjalności budowlano-konstrukcyjnej. Uczelnia uzyskała uprawnienia od wielu lat w regionie. Doświadczeni wykładowcy z wiodących instytucji i uczelni w Polsce bardzo dobrze przygotowują absolwentów do pracy w zawodzie inżyniera przez VII semestrów trwania studiów inżynierskich. Opłaty są wyjątkowo niskie - już od 1500 PLN za semestr.